Trauma surgeon who ran Boston Marathon to also run NYC

Diana Williams reports
Wednesday, October 30, 2013